.

Ragana – apšmeižta deivė

Ragana, žiniuonių ir gydytojų deivė, buvo apšmeižta krikščionių, siekusių sukompromituoti lietuviškus dievus.

Raganos krupis
Raganos ženklas – krupis
Gydytojų deivės Raganos ženklas – krupis (žemaitiškai ir latviškai – rūpūžė).

Ragana – gamtos jėgų valdytoja ir žmonių likimo lėmėja

Ragana (arba Ragaina) valdo žmonių ligas, nuo jos priklauso – bus žmogus sveikas ar sirgs, gyvens ligonis ar ne. Šia prasme Ragana lemia žmonių likimą ir yra visų gydytojų globėja.

Savo tikslams pasiekti Ragana gali pasitelkti gamtos stichijas. Pasak Vydūno, patsai Perkūnas visada pasiruošęs ateiti jai į pagalbą. Raganos žinioje yra ir vaistažolės, galinčios tiek padėti, tiek pakenkti.

Krikščionys bando vaizduoti Raganą blogio simboliu

Ragana nėra nei vien tik gera, nei vien tik bloga deivė. Ji gali išgydyti žmogų šiam susirgus, tačiau gali ir leisti jam numirti. (Panašiai kaip krikščionių dievas Jėzus Kristus.)

Krikščionys visada nekentė ir bijojo Raganos būtent todėl, kad jos pagalbos ieško sergantys lietuviai. Juk jei žmogus siekia Raganos palankumo, vadinasi, jis iki galo nenusižemina prieš kriškčioniškąjį dievą ir jo žynius.

Todėl atvykėliai krikščionys ir ypač jų žyniai labai stengėsi įtikinti lietuvius, kad Ragana yra blogio įsikūnijimas, pikta deivė, nešanti žmonėms vien tik skausmą ir nelaimes.

Raganos – senovės Lietuvos gydytojos

Kadangi senovės liaudies gydytojai – žiniuoniai (žolininkai, gydę daugiausia vaistažolėmis) buvo globojami Raganos, tai ir juos pačius kartais vadindavo raganomis ir raganiais. Tada kitokių gydytojų faktiškai nebuvo, ypač kaimo vietovėse.

Įsitvirtinant Lietuvoje krikščionybei, valdžią užgrobę katalikų šventikai visaip bausdavo, kankindavo ar netgi žudydavo žmones, kurie gydė ne nusižeminimu ir maldomis Jėzui Kristui, o vadovaudamiesi per amžius sukaupta patirtimi ir žiniomis apie gydomąsias žolių savybes. Kaimyninėse Prūsijoje ir Latvijoje evangelikai liaudies gydytojus toleravo, tuo tarpu Lietuvos katalikai stengėsi juos sunaikinti.

Juodindami ir persekiodami raganas, katalikai stengėsi priversti lietuvius besąlygiškai paklusti

Viduramžiais Katalikų bažnyčia tvirtino, kad geras katalikas turi pasikliauti tik Jėzumi Kristumi ir katalikiškąja dvasininkija. Susirgęs žmogus turėjo klauptis prieš katalikų šventikus, melstis, aukoti bažnyčiai dideles aukas, o jei tai nepadėdavo, tai nuolankiai mirti tikėdamasis geresnio pomirtinio gyvenimo (pageidautinai, prieš tai užrašęs katalikų žyniams visą savo turtą).

Todėl Katalikų bažnyčia stengėsi sukurti ypač neigiamą raganų ir raganių įvaizdį, visaip bandė juos demonizuoti, paversti žmonijos priešais. Katalikų žyniai teigė, kad liaudies gydytojai tik apsimeta gydantys, o iš tikrųjų – nori tik pakenkti ir greičiau numarinti.

Lietuviai buvo skatinami įskųsti žiniuonius katalikiškiesiems „teismams“, ir, laikui bėgant, išdavikų atsirasdavo vis daugiau ir daugiau. Sparčiai katalikėjantys lietuviai susirgę vis dar kreipdavosi pagalbos į žolininkus, tačiau jei gydymas jų nepatenkindavo ar nenorėdami mokėti už paslaugas, neretai skųsdavo juos Katalikų bažnyčiai.

Dažnai tokie skundikai prigalvodavo įvairiausių pasakų apie jiems neįtikusius liaudies gydytojus – kad jie nuodija gyvulius, susargdina žmones ir pan.  Plačiau – pavyzdžiui, Juozas Jurginis, Raganų gaudymo šimtmetis.–Vilnius.–Mokslas,1984.

Katalikai sugebėjo apjuodinti lietuviškąją gydytojų deivę

17-18 a. vienas po kito vyko raganų „teismai“, Katalikų bažnyčia šimtais degino žmones, išsaugojusius per tūkstantmečius sukauptas žinias apie gydomąsias gamtos jėgas.

Per amžius trukęs žolininkų persekiojimas vis dėlto pasiekė savo tikslą. Ragana dabar paprastai suvokiama kaip pikta deivė, siekianti pakenkti žmonėms, žiniuoniai ir liaudies gydytojai dažnai vadinami piktųjų jėgų tarnais, visaip pašiepiami ir pravardžiuojami (pavyzdžiui, „šundaktariais“).

Tautosakoje įsitvirtino pasakos apie senas (žolininkais paprastai tapdavo vyresniame amžiuje), bjaurias (žiniuoniai dažnai gyvendavo ilgiau nei kiti ir pasiekdavo gilią senatvę) raganas – tikrus blogio įsikūnijimus.

Šmeižtas nepakeičia tikrosios deivės Raganos esmės

Tačiau nepaisant visų krikščionių pastangų, Ragana nėra blogio įsikūnijimas. Tai deivė, valdanti gamtos stichijas ir lemianti žmonių sveikatą, o tuo pačiu – ir likimą, žiniuonių, žolininkų ir gydytojų globėja.

2007-ųjų gruodis, Vilnius

endigo   2021-05-19 22:02:30

Jei norite susitikti su Ragana...
www.endigosecret.com

endigo secret  2021-05-19 22:01:01

Jei norite susitikti su Ragana...
://endigosecret.com

endigo secret  2021-05-19 22:00:47

Jei norite susitikti su Ragana...
://endigosecret.com

Balsai visuomet demonai  2020-12-22 13:27:38


Eva
MERKINĖS PIRAMIDĖS ATSIRADIMO ISTORIJA I Labai dažnai Balsai pasigirsta vaikystėje. Be jokių pastangų ir norų, tiesiog berniukas ar mergaitė ima tuos balsus girdėti ir su jais kalbasi. Septynerių metų Povilas išgirdo Balsą Merkinės bažnyčioje, kuris vaikui prisistatė ANGELU Sargu. Balsas pirmąsyk jį užkalbino tiesiog iš oro. Davė vaikui pojūtį, kad jis išrinktasis, ypatingas, nes būtent jį pasirinko. Mama iš karto suprato teisingai, kad tai lyg bausmė, o ne kokia Dievo dovana. „Angelas“ visais būdais atmetinėjo mamos Onos įtarimus, kad jos sūnus kažką nežemiško girdi. Nelabasis kėlė tą vaiką į padanges ir miglotai užsiminė apie jo laukiančią ypatingą misiją. Povilas su mama Ona, ypač nesusigaudantys dvasiniuose dalykuose, ištyžo nuo malonumo, manantys, kad iš tiesų bendrauja su Dievo tarpininku angelu. Kitądien po perkūnijos ir žaibo trenksmų, blyksnių – Žėkai pradėjo galvoti, kad tai jau ir yra misijos pradžia. Balsai tuo pasinaudoję, kad Povilas beveik kasdieną ieškojo progos juos išgirsti – pradėjo su juo bendrauti. Vakarais vaikas pasakodavo mamai, ką naujo sužinojo ir patyrė. Ir taip penkis metus Povilo mama užuot meldžiusi Dievo pagalbos sūnui, prašinėjo Povilo, kad šis klausinėtų „angelo“ visokių žemiškų niekniekių. Tariamas angelas anksčiau vizitavęs kaip malonė, dabar lankosi kasdien, ir atsiliepia pašauktas, užkalbintas. Povilui sako esąs angelu, Dievo siųstuoju, tiesiog antgamtiniu bičiuliu. Kad nesukeltų įtarimų, pačiu dievu prisistato rečiau. Povilas su mama Ona lankė bioenergetikų paskaitas Alytuje, skaitė ezoterines knygas, su bičiuliais domėjosi Ošo meditacijomis, Satje Sai Babą ir kitus okultistus magus laikė šventaisiais. Antras kelias sulaukus pilnametystės(aštoniuolikos) irgi siejamas su intesyvesnio kontakto paieškomis. Balsas ėmė siųsti vizijas apie savo aplinką. Prisistatančios dievu ar angelais dvasios, turinčios savitai viliojančių bruožų, vėl ėmė kviestis bendravimui. Povilas, be dievų ir angelų, įgyjo daugiau pažįstamų ir bičiulių žmonių, kurie su juo kontaktuoja iki šiol. Iš tikrųjų, Balsai pervedė savo žmogų Povilą ir jo bičiulius į atitinkamą kompaniją, ir jau perleido jų globai. Pasiūlyta užduotis padaryti statinį iš trijų metalinių strypų. Strypai reikalingi, kaip antenos kontakto užmezgimui su tomis balsų būtybėmis. Pasiūlė tada, kai įsitikino visiškai aklu ŽĖKŲ atsidavimu jiems ir tuo, kad pavyksta sugundyti per puikybę. Balsas iš šalies jam pasakojo paslaptis, kurių jau – tiesą sakant – nebėra kaip patikrinti, išskyrus Povilo pranašautą 2012 metų pasaulio pabaigą . Angelas balsas pasisiūlė Povilui, kaip išrinktajam, pačiam tapti Mokytoju, o mokinių žadėjo parūpinti, jei jis pastarojo klausysiąs visą gyvenimą. Povilas būdamas paklusnus balsams, pasitelkdamas draugus pastatė tuos tris metalinius strypus(antenas), kuriuos sujungė bendra viršūne. Visa tai balso nurodymu pavadino PIRAMIDE. . Vis dėlto reikėjo panaudoti Dievo Šventosios Dvasios apsaugą jau pirmojo kontakto metu. Vaikui tai turėjo paaiškinti mama Ona . Privalėjo šauktis Marijos ir visų šventųjų pagalbos. Niekuomet neišsižadėti savo krikšto Bažnyčios, joje teikiamų šventų sakramentų, ypač krikšto, kuris yra, kaip apsauga nuo tų NELABŲJŲ DVASIŲ. Galbūt eiti pas psichiatrą. Kontaktuotojas suprato, kad tai tolygu ilgam užrakinimui ir nesiryžo konsultuotis. Praktiškai išsikapstymo nėra, jei neatmetama Piktojo intervencija, nesugrįžtama pas V.J.Kristų. Ne kiekvienas dvasininkas gali pagelbėti. Bažnyčios kunigas dažniausiai įtars turįs reikalą su psichiniu ligoniu ir gali nesileisti į kalbas. Tik profesionalus egzorcistas, kuris vienintelis iš karto gaudosi situacijoje, gali išgelbėti bent nuo dalies apsėdusių dvasių. Piktojo balsai sieloje žiaurūs ir baisūs. Joks kontaktuotojas ir jo bičiūliai be pasekmių neišsikapsto. Viskas vyksta panašiai, kaip tam verslinkui apie kurį Povilas pasakoja tinklalaidėje apie angelus. Pakol nesimeldė žmogelis, viskas buvo idealu, klestėjo verslas, netgi priešus nugalėdavo. Kai tas verslininkas pradėjo krikščionišku keliu eiti, verslas griūvo, nesisekė . Nelabieji tamsos angelai pradėjo putotis, visaip trugdyti eiti TIESOS IR MEILĖS DIEVUI IR ŽMONĖMS KELIU. Panašiai buvo, kai statė kupolą Žėkai su bičiuliais . Nugalėjo visus priešus, nes NELABIEJI BALSAI BUVO SU JAIS IR LIKO IKI ŠIOLEI.

Kristina  2020-10-04 13:10:22

Tai tikra tiesa, esu jauna betlabai didele.trauka dometis zolelemis, ir pastebiu kaip viska meluoja aplinkuj vaistai tik nuodai..aciu savo tetciuj kuris man tai leido suprasti.manau kekviena turi tam tikru savybiu bet per chemija programavima uzslopinta..

Daugiau


  pasisakymas – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinisdienoraštistekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai